استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 12

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 49 دقیقه
آهنگ ها: پیش در آمد دشتی، تار و کمانچه، ساز و آواز دشتی، تصنیف دشتی مرا رها کن، تار، آواز خسرو شیرین، ساز آواز دشتستانی، تصنیف ساز خاموش

آکبند

چاپ