استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 10

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد راست، چهار مضراب راست، ساز و آواز، تصنیف قدیمی نوا، آواز و چهارمضراب، قطعه ضربی تار، سازو آواز، قطعه ضربی نغمه اصفهان

آکبند

چاپ