استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 9

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 57 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه دشتی، ساز و آواز، نوای نی، چهار مضراب عشاق، دیدی ای مه، ساز و آواز، آه باران

آکبند

چاپ