استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 7

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها: تکنوازی تار، چهارمضراب، ساز و آواز(شعر حافظ)، ادامه ساز و آواز(شعر حافظ)، چهارمضراب ماهور، ریتم های ترکیبی گوناگون و ریتم های زورخانه، آواز و تمبک، قطعاتی در همایون(دونوازی سنتور و تمبک)،قطعاتی در همایون(دونوازی سنتور و تمبک)، تکنوازی سنتور، چهارمضراب همایون

آکبند

چاپ