استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 5

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 75 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد سرانداز، تکنوازی سنتور، چهار مضراب سروناز، ساز و آواز(غزل حافظ)، ساز و آواز(شعر بابا طاهر)، تصنیف آستان جانان، تکنوازی سنتور، تکنوازی سنتور(قطعه ضربی)، ساز و آواز(غزل حافظ)، ساز و آواز(شعر بابا طاهر)،تصنیف شیدائی

آکبند

چاپ