استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 4

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 66 دقیقه
آهنگ ها: قطعه دیدار، زنگ شتر، ساز آواز، تصنیف چشم یاری، ادامه ساز و آواز، تصنیف باد صبا، چهار مضراب بیداد، ساز و آواز، تصنیف رندان مست

چاپ