همایون شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 3

عنوان: همایون شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف هوای گریه، ساز و آواز همایون(نسیم سحر)، تصنیف خانه سودا، تصنیف عشق از کجا، تصنیف حاصل عمر، تصنیف دفتر دل، تصنیف سکوت، تصنیف نسیم وصل

چاپ