استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 3

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 69 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه‌ی سه گاه، آواز و سنتور، قطعه‌ی ضربی سنتور، آواز و سنتور، ساز و آواز، تصنیف ساز قصه گو، رنگ سه گاه، تکنوازی سه تار، قطعه‌ی ضربی(پیش درآمد شور)، ساز و آواز، ادامه‌ی ساز و آواز، تصنیف شیدای گیتی

آکبند

چاپ