استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 40 دقیقه
آهنگ ها: تکنوازی تار، قطعه ضربی راست، آواز و تار(شعر حافظ)، چهار مضراب تار و تمبک، ادامه آواز، چهار مضراب، ادامه ساز و آواز، تصنیف بت چین، ادامه آواز، کار عمل راست پنجگاه

آکبند

چاپ