همایون شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 2

عنوان: همایون شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: تصنیف جانا به نگاهی، ساز و آواز(شب فراق)، تصنیف بهار عاشق، تصنیف ناز و فتنه گری (نام عشق)، تصنیف شب جدایی، تصنیف افسانه عشق، تصنیف آتش جاودان

چاپ