همایون شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: همایون شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 54 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه نوا، ساز و آواز(نقش خیال)، تصنیف دوای دل، همنوازی تار و تنبک، تصنیف با سواران، آواز (گناه عشق)

چاپ