استاد شجریان استریو دل آواز (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: استاد شجریان
استریو: دل آواز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آغاز برنامه، مقدمه تار، پیش درآمد(رنگ اصول)، آواز(گوشه داد)، بیداد، عراق، داد، شوشتری-همایون-داد و بیداد

آکبند

چاپ