جواد معروفی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره 1

عنوان: جواد معروفی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ژیلا، خوابهای طلائی، راپسودی روی تم ارمنی، راپسودی اصفهان، راست پنجگاه، فانتزی در لامینور، کوکو، پیش درآمد های(پرلوده)1,2,3,4,5

چاپ