عطا استریو ترانه (سی دی)

عنوان: عطا
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مریم، بوی بهار، نام تو، شهر ما، باد صبا، آی آدما، صدام نکن، اشتباه

چاپ