داریوش استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: داریوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سال دوهزار، سقوط، بن بست، شهر غم، داد از این دل، گلایه، خونه، وطن، تنگه غروبه، کس نمیداند، موسیقی متن (گلایه ها)

چاپ