سیاوش استریو Caltex (سی دی)

عنوان: سیاوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مال منی، دختر ایرونی، ناز نکن، قهر و آشتی، نگو کیه، هوار هوار، دریا دریا، لب کارون، دختر آبادانی، همسایه ها

چاپ