مکابیز استریو ترانه (سی دی)

عنوان: مکابیز
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عشق ممنوع، فصل غم، ناقلای لجباز، دروغگو، مسافر، نفرین، فاصله، اسیر، نگو نه، گل اندام
Highlights

چاپ