هلن استریو آونگ (سی دی)

عنوان: هلن
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ماه و ستاره، شاخه گل، غریبه، فراموشم نکن، پرواز، گنبد سربی، گفتی سلام، علیم الله(عربی)

چاپ