هایده استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره8

عنوان: هایده
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ولای عاشق دستگاه شور، آواز افشاری، کعبه، چین زلف، پریشون

چاپ