هایده استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: هایده(کنسرت)
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تکنوازی و همنوازی در دستگاه بیات ترک، گلهای رنگارنگ، آزاده ام، در دستگاه سه گاه، رفتم در دستگاه دشتی

چاپ