هایده استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: هایده
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: روزای روشن، همخونه، آشتی، قصه من، تو که نیستی، بهانه

چاپ