هایده استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: هایده
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شانه هایت، وای بحالش، خونه به خونه، نرگس شیراز، یارب، راز دل، پادشه خوبان، اسیر تو

چاپ