هایده و اکبر گلپایگانی و هما میرافشار استریو Caltex (سی دی)

عنوان: هایده و اکبر گلپایگانی و هما میرافشار
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شباهنگ، بزم

چاپ