هایده استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: هایده
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عاشقترین، یه روز، گل واژه، بجز خدا کسی نیست، سر بهوا، گل کاغذی، سایه عشق، زهر جدایی

چاپ