هایده استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: هایده
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: فریاد، مینای دل، آواز تنهایی، سراب، ای یارمن، مهمان، گل سنگ، ترانه سال، قطعه آواز شوشتری، کاشکی دوس نداشتم، قمار زندگی، حرف تازه، زندگی قشنگه

چاپ