هایده استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: هایده
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: من خودم رفتنیم، شب زنده داری، خداحافظ، بخشش، سکوت، سوغاتی، گریه امانم نمیده، عتیقه، نشانه، سفره عشق

چاپ