هایده استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: هایده
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شانه هایت، ساغر هستی، زندگی، زمونه، راوی، عالم یکرنگی، بهار بهار، یکی را دوست میدارم، کی میدونه، ساقی

چاپ