ناهید استریو ترانه (سی دی)

عنوان: ناهید
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آواره، گل پسر، صنار بده آش، هدیه، یاد ما کردی، شانس آخر، یار بی وفا، موزیک عربی

چاپ