ناهید استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: ناهید
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دلکم، عشق اول، دلبر، بابا کرم، نگاه، قصه عشق

چاپ