ناهید استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: ناهید
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خواب دیدم، دیگه دیره، یواش یواش، پرسیده نپرسیده، قفس، وقتی اومد، محتاج، تو نپرس

چاپ