مهستی و ستار استریو Caltex (سی دی)

عنوان: مهستی و ستار
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بوی نون و بوی گندم، میکس(مهستی و ستار)
مهستی: مهمان، زنجیر عشق، تنهای جدائی
ستار: آهو، از تو چه مونده باقی، جون جونم

چاپ