مهستی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: مهستی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرستوها، محبت، پیمانه، آئینه شکسته، وداع، مستی، ساقی جون، اسیر، دلهای خسته

چاپ