مهستی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: مهستی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: میخونه بی شراب، اسیر، مدارا، خوب من، تقصیر توست، دلم

چاپ