مهستی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: مهستی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: موج، نورسیده، دنبال چه میگردی، کاش، کمی با من مدارا کن، ساکت و سردی چرا

چاپ