معین استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره6

عنوان: معین
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کعبه، مست، من باهاتم، وقتی که تو رفتی، دعای شب، می پرستم، وقتی سرت رو شونمه

چاپ