معین استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: معین
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هوس، سفره، پنجره، لیلی و مجنون، دلم گرفته

چاپ