معین استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: معین
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یکی را دوست میدارم، راز، محض رضای خدا، قسم به عشق، کوچه، طناز، بیا دستم بگیر، دل بلا

چاپ