معین استریو Cassi (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: معین
استریو: Cassi
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بی بی گل، عشق من، ای آنکه، دلبرم دلبر، خونه، بی بی گل2، کرشمه

چاپ