معین استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: معین
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: میلاد، تمنا، حلقه طلا، دگرچه خواهی، غرور(قطعه کوتاه با پیانو)، پدر سوخته، بامن باش، بابا، نیاز

چاپ