معین استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: معین
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: معما، سایه، عشق موندگار، گل ستاره، سوز دل، تاج سر، فردا، بیقرار

چاپ