معین استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: معین
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پنجره، ناجی، هم قسم، بدیدارم بیا، عاشقانه، گناه، هیچکی مثل تو نبود، دعا

چاپ