معین و شهره استریو ترانه (سی دی)

عنوان: معین و شهره
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: من از راه اومدم، پروردگار، تنهای تنها، جمعه به جمعه، فردا، آسمون

چاپ