منصور استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: منصور
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یاد تو، چشم سیات، قایق کاغذی، پرنده ها بی وطن، عطر گل یخ، بهار اومد

چاپ