منصور استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: منصور
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: زندگی، یکی بود یکی نبود ریمیکس، دوست دارم، نازک نارنجی، ببین، یکی بود یکی نبود، خودی
Groove with Dr.Fred
(All song BMI)

چاپ