مرضیه استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: مرضیه
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مینا شکسته، ساغر شکسته، جشن گلها، افسانه ها، ترا دیدم، خدایا ببخشای، مرغ طوفان، برق نگاهی، بهار من

چاپ