مرضیه استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: مرضیه
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: طاووس، گل سپید، صبح خندان، راز دل، صبح امید، بت چین، دوش دوش، سنگ خارا، پیوند گل ها

چاپ