مارتیک استریو Caltex (سی دی)

عنوان: مارتیک
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آهوی پر کرشمه، با شما، نوش، دستای من، شانه، نگو بدرود، منو ببخش، دوستت دارم قد یه دنیا، خوش، گریه هم چیز بدی نیست

چاپ