گوگوش استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره6

عنوان: گوگوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اتاق من، چله نشین، آخرین خبر، آهوی عشق، عید عاشق، پیر مشرق، باهم، دل کوک

چاپ