گوگوش استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: گوگوش
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: وقتشه، بانوی ما، گل هزارپر، ریشه، کتیبه، معجزه گر، در امتداد شب

چاپ