لیلا فروهر استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره7

عنوان: لیلا فروهر
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قصه تو قصه من، تو، قدیما، خوب، آزاد، خواهرم، چی صدا کنن تورو، حقیقت

چاپ